Klubnyheder
W1siziisijiwmtkvmdevmtcvmndiem9ibxlnef9uexriyw5uzxj3zwjzag9wlnbuzyjdxq?sha=2bfb4384996a0ab7

Start dit bidrag til generalfrosamlingen i dag

10. marts 2017, 09.53

I tiden op til at vi mødes til generalforsamling d.28. kan du deltage hjemme fra computeren.

Gå ind på http://puls.valgservice.dk/boldklubbenskjold og kom med dine kommentarer og forslag, du synes vi skal tage op.

Du kan starte med at kommentere beretningen, som du både kan læse her og ved at gå ind på vores digitale platform.

Skjold beretning for 2016

Årets idrætsforening i København

Vi har fået prisen som Årets Idrætsforening i København 2016. Prisen uddeles af Københavns kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i samarbejde med Danmarks Idrætsforening (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) samt Dansk Firmaidræt. Prisen ser jeg som kulminationen på det store oprydnings og genopretningsarbejde vi har gennemført de seneste 7 år. Vi har naturligvis ikke fået prisen for at klare genopretningen, men fordi vi har fået skabt en forening, som er fuld af liv, og har fået skabt en lang række udviklende og nyskabende aktiviteter ved siden af Skjolds mange fodboldaktiviteter.

Kerneaktiviteten fodbold

Børnefodbolden har rigtig mange medlemmer og stor aktivitet. Holdene ledes af forældretrænere, som alle yder en stor indsats og giver børnene mange gode timer med bold i Skjold. Holdene har få afbud til kampe og flere har god opbakning fra forældregruppen. Nogle af årgangene får hjælp af unge fra de ældre årgange til træning og kan vi give de unge nogle værktøjer, lokke nogle af forældretrænerne til at få lidt inspiration samt finde nogle årgangskoordinatorer vil vi kunne løfte fodbolden til næste niveau. – Det må være et af de næste mål for vores forening. Ligeledes vil jeg håbe, at vi kan få gang i rejseaktiviteterne i børneårgangene. De fællesoplevelser ved at være sammen giver så meget til børnene og er med til at skabe venskaber, der holder. For de yngste kan en overnatning i klublokalerne være en begyndelse, som senere udvides til weekend- og længere turer. Oplevelser og samvær med børn der har andre baggrunde end ens egen, er noget af det vi kan give i Skjold. Et udviklingsområde må være at sætte rejseaktiviteterne i system og hjælpe årgangene med at organisere rejser og stævnedeltagelse væk fra Skjold.

Skjolds fodboldskole var et stort tilløbsstykke i sommerferiens første uge. Vi havde engageret professionelle trænere med erfaring fra store klubber som Valencia i Spanien og Ajax i Holland. Det viste sig at være vores venskabsklub Moratalaz i Madrid der igen leverede den bedste træning til vores børn. Det har vi taget konsekvensen af og nøjes med at have vores spanske venner fra Moratalaz som gæste trænere på den kommende sommers fodboldskole.

Ungdomsfodbolden i Skjold er ganske godt organiseret med en lang række trænere som har været i foreningen i flere år. Det har givet en god kontinuitet og ro på arbejdet med de unge. Naturligvis er der udfordringer når afslutningen på folkeskolen nås og der sker store ændringer i de unges liv. Det oplever vi hvert år og i 2016, så det ud til at blive nogle meget store udfordringer vi skulle løse. Det er heldigvis faldet godt ud, så vi har fået samlet en god gruppe på U17 årgangen.

Årgang 2003 blev belønnet for deres store arbejde med hele årgangen, da Starbuck kaffebar uddelte Østerbro Idrætspris. Skjold årgang 2003 delte prisen med flere andre foreninger og modtog stødte til en fælles tur til Norge.

Trænerne for de yngre teenagere må tage de positive briller på, når spillere skifter for at udleve deres ambitioner, hvilket sker hver år. Det lever vi fint med. Faktisk bliver vi lidt stolte, når det lykkes nogle af vores tidligere spillere at slå igennem på højere niveau. Anderledes ked at det bliver vi når vi ser på den gruppe af unge der skifter klub, blot for at stoppe efter et stykke tid. Lad os derfor arbejde på at venskaberne omkring holdene er så stærke at de fleste unge vægter fællesskabet og venskaberne, så højt at de kun er den absolutte elite der vælger nye græsgange.

For at styrke kvaliteten i både vores børne- og ungdomstræning er vi ved at lave en aftale en at tilbyde alle vores trænere deltagelse i et kursusforløb der kombinere normalt off-line kursus med netbaseret undervisning. Vi har ledt efter en indhold der lever op til vores ønsker om at kigge mere på spillerne som selvstændigt tænkende individer og giver plads til forskellige løsninger. Det har vi fundet og håber at det vil blive taget godt imod af mange trænere.

Seniorafdelingen har været en blandet oplevelse. Kvindeholdet rykkede op og herreholdet rykkede ned. Derudover har de mange seniorhold haft gang i deres turneringsdeltagelse uden nedrykninger og enkelte oprykninger, men vigtigere, så har nogle af holdene også haft andre aktiviteter i klubben. Det kan vi håbe på at de vil fortsætte og udvikle sammen med resten af klubben, så vi kan bygge et større fællesskab op omkring Skjold.

Efter mange år i Skjold valgte vores æresmedlem Flemming Jensen at stoppe sin trænergerning med årets udgang. Flemming har været med til at udvikle ungdomsarbejdet og øge medlemstallet fra næsten ingen til hvor vi er i dag. Flemmings sidste titel var 1.herretræning som han nåede både at føre op i danmarksserien og ned igen. Tak til Flemming for en stor og betydende indsats i Skjold.

I kvindeafdelingen har Mathias Ørts hold godt sammen på spillerne og indsatsen blev belønnet med oprykning. Både træner og spillere fortsætter og vi skal begynde en snak om hvordan vi kan udvikle kvinde-/pigefodbolden i Skjold, hvilken form og mål skal kvinde-/pigefodbolden.

Derudover kommer vi også til at tage en snak om hvad vi vil med et 1.herrehold.

Der er altså basis for nogle gode debatter i den kommende tid, hvor vi skal have skabt grundlag for retningen i seniorafdelingerne. Jeg håber mange vil deltage, da det uanset hvilken retning vi vælger vi have konsekvenser for hele foreningen.

Administration

Vores mål med at have en lønnet administration er primært at gøre det nemmere at være frivillig og at sikre at Skjold hele tiden har styr på alle opgaver i forhold at drive en stor forening. Samtidig kan vi nemmere arbejde på udvikle og skabe et Skjold der fortsat er interessant at være medlem af.

I 2016 har Carsten været på barsel, mens vi har taget bogføringen hjem fra vores eksterne bogholder og brugt barselstilskuddet til at ansætte Ørts på kontoret.

Medlemsregistrering og kontingentstyringen er blevet bedre med vores brug af Holdsport. Vi sparer mange ressourcer på opkrævningssystemet og det er blevet meget nemmere at betale kontingent, når vi blot kan sende en mail med link til betalingen. I løbet af den kommende sæson håber vi at få endnu flere hold til at bruge Holdsport til at kommunikere internt med. Det vil nemlig også gøre det nemmere at kommunikere fra administrationen, når alle er vant til at bruge systemet til deres egne aktiviteter.

Året idrætsforening, projekterne og de strategiske overvejelser bag.

Selvom fodbold er vores omdrejningspunkt og kerneaktiviteten, er Skjold involveret i mange forskellige projekter og samarbejder, som alle er startet for at skabe en bedre forening, hvor fodbolden understøttes af andre aktiviteter. Vi ønsker også at gøre det mere attraktivt at være medlem og at arbejde målrettet for skabe et Skjold der er mere end bare fodbold og ser lokalsamfundet som partner i arbejdet med at gøre de folkeoplysende traditioner relevante og videreføre traditionen om at idrætsforeningen er et sted, hvor byens borgere mødes på tværs af forskelligheder og grupperinger.

Her kan du læse om en række af de aktiviteter/projekter, som understøtter vores ønsker om at:

være Københavnerklubben

være kendte for innovation

udvikle foreningsbegrebet til en moderne storbyudgave udgave af folkeoplysningstraditionerne

bruge mangfoldighed og inklusion som nøglebegreber

arbejde på at styrke klubbens sociale og kulturelle arbejde

skabe oplevelser i forpligtende fællesskaber

 • Skjold har naturligvis haft samarbejde med flere lokale skoler.
 • Skjold har samarbejdet med kvarterløft i Haraldsgadekvarteret om fodbold for ikke etnisk danske børn
 • Skjold har samarbejde med Copenhagen International School og har en del internationale elever med i vores forening
 • Skjold arrangerer Åben Hal, hvor der bygges bro mellem de selvorganiserede og foreningsaktiviteterne Skjold har floorball for både 65+ mænd og 65+ kvinder
 • Skjold er ophavsmand til fodboldfilmfestivalen Shoot! Festivalen som er afviklet samarbejde med bl.a. Kultur Østerbro og Park Bio
 • Skjold har også aktive medlemmer blandt foreningens tidligere fodboldspillere, som mødes til billard en gang om ugen mens en anden gruppe mødes om petanque og billard
 • Skjold har etableret fodboldfitness træning for ikke-idrætsaktive 40+ mænd og kvinder. Begge grupper træner uden turneringsdeltagelse.
 • Skjold har haft et motionshold af 50+ mænd og kvinder der aldrig har motioneret før
 • Skjold har budt tidligere misbrugere velkommen, så de kan bruge vores lokaler til at holde møder og fortsætte arbejde på at holde sig fra misbrug.
 • Skjold har taget tendensen med at bruge byens rum til sig ved at starte parkourtræning for børn mellem 6-14 år.
 • Skjold har samarbejdet med Østerbro Bibliotek som har været på besøg i foreningen for at nå nye målgrupper og gøre det interessant for fodboldbørnene at læse.
 • Skjold har stået for et stort velgørenhedsarrangement for UNICEF på Østerbro stadion, hvor banen blev fyldt med kendte musikere, komikere, tv-folk m.fl. der alle bidrog til at samle penge ind til UNICEF
 • Skjold står bag idrætsfritidshjemmet og -klubben Skjold,, hvor børnene får en bred idrætslig erfaring gennem daglig aktivitet.
 • Skjolds ønske om at skabe en forening bygget på mangfoldighed er bl.a. blevet markeret ved at spille i regnbuetrøjer under Copenhagen Pride og ved at invitere formanden for Pan Idræt til at holde oplæg for skoleelever.

Den positive stemning er begyndt at brede sig rundt i foreningen, og det hele tiden sjovere at komme i Skjold.

Tak til de mange frivillige der på den ene eller anden måde har hjulpet med opgaver i klubben.

Uden jer var der intet Skjold.

På bestyrelsens vegne

Jan, formand

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b