Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Ny bestyrelse og afstemningsresultater fra Generalforsamlingen

3. april 2017, 14.47

Skjolds bestyrelse består det kommende år af nedenstående medlemmer, under forudsætning af dirigentens godkendelse af afstemningen.

Formand Jan Sørensen

Kasserer Henrik Ambjørner

Bestyrelsesmedlem Bjarne Vennike

Bestyrelsesmedlem Jørgen Springborg

Bestyrelsesmedlem Frederik Bløndal

Bestyrelsesmedlem Aksel Ambjørner

Bestyrelsesmedlem Poul Hansen

Bestyrelsesmedlem Robert Reynolds

Henrik Overmans trak sig af personlige årsager fra valglisten inden afstemningen var færdig. Hvorfor nr 5 på listen Poul Hansen er valgt ind.

Beretning, Regnskab og Budget blev godkendt.


Vedtaget. Spørgsmål:Skal vi arbejde for at bruge Københavns Kommunes logo på kommende Skjold-kamptrøjer? Vedtaget


Vedtaget. Skal vi arbejde for at designe, producere og sælge en unik udebanetrøje.


Ikke vedtaget. Alle Skjolds medlemmer får tildelt et Skjoldhalstørklæde eller en Skjoldhue efter eget valg, således at de kan promovere Skjold når de færdes ude i samfundet.


Vedtaget. Det pålægges bestyrelsen at offentliggøre det samlede resultat af alle afstemninger til den digitale generalforsamling på Skjolds hjemmeside eller på Facebook.


Ikke vedtaget. Kontingentet nedsættes med 50 kr. årligt for alle medlemmer.


Ikke vedtagt. Vedtægtsændring: I december 2014 blev det vedtaget at der fremover kan ske afstemning til general-forsamlinger i Skjold digitalt. Ændring af vedtægterne således at:

I den forbindelse blev vedtægternes paragraf 10 ændret således:

”Valg til bestyrelse og intern revision foretages med digital stemmeafgivelse efter forudgående præsentation af kandidater og mulighed for opstilling af kandidater på den ordinære generalforsamling.

Stemmeafgivning kan ske fra generalforsamlings afslutning og 5 dage frem, hvorefter der lukkes for yderligere stemmeafgivelse. De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside”

Ifølge forslaget ønskes dette ændret til:

”Afstemning til Skjolds generalforsamling kan enten ske ved personligt fremmøde ved den fysiske generalforsamling eller digitalt.”


Ikke vedtaget . Vedtægtsændring ”§ 13 om ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Såfremt dette ikke sker, kan indkaldelse foretages af de der begærer den ekstraordinære generalforsamling. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling værende vedtægter”

Ønskes ændret til vedrørende afstemning:

”Al afstemning til ekstraordinære generalforsamling sker direkte ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. og ikke dig


Ikke vedtaget: Vedtægts ændring :”§ 10 – Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.”

Ændres til:

”Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender”


Afstemningsresultater er vedhæftet.skjold_2017 afstemningsresultat.pdf

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b