Klubnyheder
W1siziisijiwmtkvmdevmtcvmndiem9ibxlnef9uexriyw5uzxj3zwjzag9wlnbuzyjdxq?sha=2bfb4384996a0ab7

Bestyrelsesmøde d.20.4.2917

1. maj 2017, 10.45

Referat af bestyrelsesmøde april 2017 kl.19. i klubben.

Deltagere: Aksel Ambjørner, Jørgen Springborg, Robert Reynolds, Jan Sørensen

Afbud: Frederik Bløndal, Bjarne Vennike, Poul Hansen

Henrik Ambjørner deltager kun i tilfælde af nødvendighed for økonomien

Referat: Jan Sørensen

Dagsorden

 • Markedsføring: Ambassadører/advisoryboard
 • Erhvervssamarbejder
 • 1.Hold?
 • Materiale indkøb/samarbejdspartnere
 • Cool Kids Run
 • FCK samarbejde
 • Koncerter
 • Fodboldskole
 • Træneruddannelse
 • Socialeprojekter/årshjul
 • Årshjul/opgaveoversigt
 • Skjolddag i Fælledparken
 • Tættere på forældrene/holdene
 • Nye træningsaktiviteter
 • Flere medlemmer?
 • Evt

Markedføring: ambassadører /advisoryboard

Kan vi finde få et par af vores tidligere spillere til at være ambassadører?

Vi vil forsøge at etablere et bredt sammensat advisoryboard

Erhvervssamarbejder?

Vi indgår aftale med Freetrailer om at have en trailer stående til lån ved Skjold. Vi sælger siderne og bruger fronten og bagsiden til at reklamere for Skjold.

Et side solgt til Koldby Optik.

1.hold?

Hvorfor har vi og hvad skal vi bruge 1.holdene til?

Skal vi lave et projekt der bruger 1.holdene som samlingspunkt i foreningen?Få spilerne/holdet til at være en integreret del af foreningen og lave en projekt der skal gøre kampene til omdrejningspunkt for klubaktivitet og samlingspunkt

Vi vil forsøge at samle en gruppe der skal arbejde med spørgsmålene og projektet.

Materialer indkøb/samarbejdspartnere

Vi har fået henvendelse og oplæg fra mange sportsforretninger og sportsbrand med tilbud på køb af materialer. Ingen af oplæggene af endnu været bedre end vi de resultater vi kan opnå uden faste aftaler.

CoolKidsRun

Vi har indgået et 50/50 velgørenhedssamarbejde med Mødrehjælpen omkring et ocr-løb for børn 7.maj i Fælledparken. Løbet bliver et støttearrangement for udsatte børn i begge organisationer.

FCK samarbejde

Samarbejdet med FCK kører til både Skjold og FCKs tilfredshed. Vi udvider langsomt samarbejdet til flere områder, men indtil videre ikke på det sportslige område. FCK indgår bl.a. i år i vores UNICEF støttearrangement på Østerbro Stadion

Koncerter – Pinsen

Vi har indgået aftale om at bemande barer til koncerter i Søndermarken I pinsen.

Lørdag Thomas Helmig, Anya og Tina Dickow samt søndag Kim Larsen. Vi skal samle godt 100 frivillige hjælpere på same made som sidste år og Skjold modtagere betaling for indsatsen.

Fodboldskoler

Vi afholder fodboldskole i uge 26 med spanske trænere og assistenter fra Skjold.

Træneruddannelse, Ekkono

Vi sender alle interesserede trænere på kursus hos Ekkono, - et spansk online uddannelseskoncept. Uddannelse er interessant indholdsmæssig med sin fokus på selvstændigt tænkende fodboldspillere og online set-uppet. https://www.youtube.com/watch?v=jtgEJL37Cqs

http://www.e-soccerline.net/learning-plan/

Socialeprojekter/-samarbejder

Vi har samtaler med boligsocialeindsatser og andre aktører på det socialeområde om samarbejdsmuligheder

Årshjul/opgave oversigt

Der arbejdes på at få beskrevet opgaverne i foreningen og lavet et årshjul, så det bliver lettere at planlægge og inddrage andre end administrationen i arbejdet

Skjolddag i Fælledparken.

Med udgangspunkt i børnestævnerne vil vi forsøge at få lagt hjemmekampe på en måde så vi nogle gange om året kan få samlet så mange kampe på samme dag i Fælledparken. Vi ønsker at skabe synlighed og sammenhæng på tvær af holdene og skabe en event der involvere så mange som muligt i Skjold.

Tættere på forældrene og holdene

Vi skal tættere på forældrene og holdene. Vi har fået ekstern støtte til en kaffecykel, der snarest skal kører i Fælledparken og indbyde tl snak over en kop kaffe i forbindelse med brnetræningerne.

Træningsaktiviteter

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere Blindefodbold og e-sport i Skjold. Derudover arbejder vi på at udvikle interessen for fodbold og få mere aktivitet ved at bruge sundhed som motivator.

Flere medlemmer?

Hvordan kan vi få flere medlemmer og samtidig styrke Skjold?

Flere samarbejder og facilitetsudviklende projekter er i støbeskeen. Bl.a. har vi fået sat ønsket om at bruge tennisbanerne i vinterperioden, hvor de alligevel ikke bruges af tennisspillerne, på den politiske dagsorden.

Evt

Åbenhal har haft en rigtig god sæson med mange deltagere.

Mathias på kontoret står foran en længere sygeperiode og vi får brug for at finde en til at tage sig af bogføringen

Vi har fået støtte fra DBU til udvikling af vores digitale demokrati projekt

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b