Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Hvad snakker bestyrelsen om?

11. oktober 2018, 20.33

Her kan du læse om hvad der blev talt om på  bestyrelsesmødet d.2.10.2018  

Deltagere fra bestyrelsen: Frederik Bløndal, Poul Hansen, Jørgen Springborg, Philip Grøn, Jan Sørensen

4 gæster

Referent: Jan Sørensen  

Dagsorden

Siden sidst

 • Ansættelsen af Philip Flores har løftet aktivitetsniveauet og givet fart på mange af vores aktiviteter og projekter
 • Børne-/ungdomsfodbolden har øget aktiviteterne og er blevet bedre organiseret, bl.a. gennem tilknytning af Rune Wonsyld som aktiv og støttende på banerne og Christian Von Horsten som koordinator for årgangene  2009-2006.
 • Der er sat fart på træning af piger. Det har givet stor tilgang. Samtidig er spørgsmålet om hvorfor piger skal træne og spille adskilt fra drengene kommet på dagsordenen. Vil arbejde på at integrere piger og drenge afdelingerne som der kun er en afdeling på årgang.
 • Vi har lavet et samarbejde med ØIF om u17 i række 1 og forsøgte også lignede med u15 hvor vores 2.hold desværre ikke var interesserede
 • Der har været et par henvendelser fra forældre som var utrygge omkring børneattester. Vi overholder gældende regler og er meget opmærksomme på hele tiden at være opdaterede.
 • Vi prøver at starte cykling for 65+ gruppen. Det gøres sammen med DGI og DGI’s fællesprojekt ”Bevæg dig for livet” hvor der en vision om at 50% af alle danskere skal være aktive i foreningsidrætten.
 • Der skal være 4 kampe i Parken i forbindelse med EM i 2020. Det kommer til at påvirke dagligdagen i Skjold. Vi arbejder på at få et overblik og finde løsninger på de udfordringer der må komme. Desværre har det ikke været muligt at få et møde med DBU de seneste 5 måneder.
 • Vi har aftalt et samarbejde med en fritidsinstitution om fodbold på Lundehus og Ryparken for drenge der ellers ikke kommer i foreningslivet.
 • I efterårshaævåret er vi med i et projekt hvor fodboldartefakter bruges i arbejdet med demente. Projektet er finansieret gennem støtte fra Trygfonden
 • Medlemstallet stiger endnu en gang i år.
 • Vi har et godt samarbejde med Nørrebro United og Vestia om udvikling af klubberne
 • Vi inviterer ti trænerdag for alle i klubben d.27.10. for at snakke om ankerne ag ”entusiast og basis” i børne-/ungomsafdeingen og give eksempler på hvorledes der kan trænes udenfor kunstgræsbanerne før og efter tiden på banen i forbindelse med at vi har gjort træningstiderne lidt kortere for at få plads til flere.
 • Vores arbejde på at skabe et samlingspunkt i klubben har fået et skub i den rigtige retning ved at vi har fået planter og markise på terrassen og arbejdet med at skabe et indbydende cafélokale er også i gang.
 •  

Arbejdsområder og -grupper, ansvarsområder i bestyrelsen

I forlængelse af vores øgede aktivitetsniveau og flere aktive på og udenfor banerne havde bestyrelsen en god snak om betydningen af en opgradering af klubbens organisation.  Vi  vil løbende forsøge at udvikle organisationen Skjold.
 

Kultur, Værdier og Visioner i Skjold

Ligeledes i forlængelse af vores øgede aktiviteter og flere medlemmer bliver de grundlæggende værdier, visioner og kultur vigtigere. Bestyrelsen havde en god snak om hvad Skjold bygger på og hvor vi vil hen. Chr. Von Horsten og Rune Wonsyld vil starte på en beskrivelse. Medlemmerne forsøges inddraget i processen.

Økonomi

Vores bogholder som er ansat som fleksjobber i 6 timer pr. uge har brug for hjælp til at få hele bogføringen op til dato efter en simpel fejl fra Holdsport. Bestyrelsen hjælper med opgaven

1.holds betydning

Vi har 1.hold i både herre- og kvindesenior men hvilken betydning skal de have og hvad skal klubben bruge dem til. Bestyrelsen havde en god snak om at bruge dem i arbejdet på at blive samlingspunkt uden at stille resultat-/placeringmæssige krav/ønsker. En debat der vil fortsætte og som kræver en bredere involvering af medlemmerne 

Du kan altid sætte emner til debat hos bestyrelsen ved at skrive eller ringe.

Du er også altid velkommen til at deltage på bestyrelsesmøderne.
 

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b