Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Generalforsamling d.2.7.

10. juni 2020, 13.37

Med de lidt lempeligere regler for forsamlinger kan vi nu indkalde til årets generalforsamling i Skjold.

Vi mødes torsdag d.2.7. kl.17. i klublokalerne P.H.Lings alle 10.


Vi understøtter generalforsamlingen digitalt, så medlemmerne kan stille forslag, kommentere og stemme digitalt.

Det er også muligt at tage temaer op, som ikke ønskse eller kræves til afstemning.

Alle medlemmer vil få tilsendt et link til vores on-line del af generalforsamlingen. 

Du vil også løbende få info om generalforsamlingen, valg og forslag.


Bestyrelsen håber, at mange på denne måde vil deltage.


Forslag der ønskes til afstemning skal være fremsat senest 8 dage før, altså onsdag d.24.6.


 Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Opstilling af formandskandidater (lige år).
 • Opstilling af kandidater til kassererposten (ulige år).
 • Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år)
 • Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant)
 • Opstilling af kandidater som ekstern revisor (der skal vælges 1)
 • Eventuelt.


På bestyrelsens vegne

Jan, formand

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b