Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Ekstraordinær generalforsamling 18.juni

4. juni 2016, 12.28

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningens lokaler lørdag d.18.6. kl.13.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer


Bestyrelsen ønsker at medlemmerne tager stilling til at generalforsamlingen fremover bruger digital stemmeafgivelse.

Det er bestyrelsens håb, at kunne inddrage flere medlemmer gennem den lettere adgang til deltagelse.

Nuværende § 10

§ 10 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen. Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Valg til bestyrelse og intern revision foretages med digital stemmeafgivelse efter forudgående præsentation af kandidater og mulighed for opstilling af kandidater på den ordinære generalforsamling.

Stemmeafgivning kan ske fra generalforsamlingsen afslutning og 10 dage frem, hvorefter der lukkes for yderligere stemmeafgivelse. De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.

Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme pr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19.

Ønskes ændret til:

§ 10 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen. Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Valghandlinger ifm. Generalforsamlingen gennemføres umiddelbart efter mødet blandt alle stemmeberettigede i klubben. Valghandlingen gennemføres med digital stemmeafgivelse, og skal være afsluttet senest 5 dage efter mødet

Medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftlig, kan umiddelbart efter generalforsamlingen afgive sin stemme til dirigenten.

De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.

Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme pr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b