Brobold


Fælles om fodbold

Brobold vil definere, hvordan vi i fremtiden kan få endnu flere danskere til at blive en del af foreningslivet. 


Med udgangspunkt i de københavnske brokvarterer og Indre By vil Brobold kombinere praktiske erfaringer, forskning og store ambitioner i løsningsmodeller og reelle foreningsaktiviteter for endnu flere københavnere.

Brobold binder tre store københavnske foreninger sammen og skaber nærhed mellem de mennesker, der bor de i tætbefolkede områder af København.

Brobold vil skabe løsningsmodeller for, hvordan endnu flere kan blive en del af foreningslivet i København.

Brobold er fællesskaber, foreningsliv, bevægelse og sammenhold.


Læs mere her: https://www.brobold.dk/