Betingelser


Forventningsafstemning

Hvad indebærer det at melde sig ind i BK Skjolds børne- og ungdomsafdeling?

Når du melder dig selv eller dit barn ind i Skjold, betaler du for at få lov til at være med til at drive foreningen.

Skjold er medlemsdrevet. Det betyder at medlemmerne bidrager til fællesskabet med det de magter.

For at det kan hænge sammen, skal alle gøre en indsats for at følge med i informationerne, som typisk sendes ud gennem vores medlemssystem, Holdsport.

Derudover er til- og framelding på mange hold en forudsætning for at aktiviteterne kører og de ansvarlige kan få tingene til at hænge sammen.

Frivillighed

Vores trænerteams i børne- og ungdomsafdelingen består typisk af et team bestående af en træningsleder fra klubben, frivillige forældre og yngre trænerassistenter fra klubbens egne ungdomshold – der understøttes med af en vejledning, træner-uddannelse og praktisk hjælp. – og først omkring 10-årsalderen vil man så småt begynde at møde eksterne trænere.


Det betyder også, at det forventes, at forældre til børn i BK Skjold selv gør en indsats.

Dels ved at følge med i alle informationer, der typisk sendes ud gennem Holdsport, og ved aktivt at til- og framelde sig aktiviteter, men også ved at bidrage til fællesskabet med det, man magter: Føler man ikke, man har det store at bidrage med på banen, så er der masser af opgaver uden for: Det kan være at køre børnene til udebanekampe, tage med som praktisk leder på ture, hjælpe med at slæbe materialer, lave mad til sociale arrangementer eller endda støtte med et økonomisk sponsorat.

Passer vores forventninger ikke med jeres, så er vi ikke bange for at sige, at BK Skjold nok ikke er den rette forening for jer.