Pædofilipolitik


Pædofili

Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller situationer, hvor voksne er blufærdighedskrænkende over for børn. Alle bør sikre at disse krænkelser ikke finder sted og at personer som måtte have en dom for pædofili, ikke kan fungere som trænere eller ledere i en idrætsklub

Skjold vil gøre alt for at forebygge pædofili i vores klub.

Lovpligtig sikkerhed

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente en børneattest på personer som har med børn og unge under 15 år at gøre. Skjold indhenter derfor børneattester for alle trænere og ledere der har med børn under 15 år at gøre. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer og ansatte.

Hvis man ikke giver samtykke til indhentelse af en børneattest, eller der modtages en positiv børneattest, er man udelukket fra at arbejde i Boldklubben Skjold.

Børneattesten

En børneattest er en forespørgsel til Det Centrale Kriminalregister om pågældende er dømt for pædofili jf. straffelovens § 210, 222, 224, 225 og 235.

skal indhentes samtykke fra den person som der forespørges på. (Orientering udleveres til pågældende)

En børneattest kan evt. indsendes elektronisk.

Når en børneattest modtages retur, skal den straks destrueres, og oplysningerne skal opbevares fortroligt, og i henhold til persondataloven. Der er absolut tavshedspligt omkring oplysninger fra en børneattest. Ved en positiv børneattest (dømt for pædofili) skal Dansk Idrætsforbund underrettes.

Børneattest indhentes på nuværende trænere hvert 2 år. Der indhentes straks børneattest på nye trænere og ledere m.v.

Den person som der indhentes børneattest på, kan ved henvendelse til Det Centrale Kriminalregister få oplysninger om Politiets oplysninger.

Retningslinjer for omgang med børn og unge (samværsreglement).

  • Trænere og ledere bader ikke sammen med børnene
  • Trænere og holdledere inviterer ikke børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret og der mindst er 2 voksne tilstede
  • Der skal altid være mindst 2 ledere med på ture/træningslejre m.v.
  • Ingen voksne sover i samme seng som et barn
  • Berøring af børn i forbindelse med instruktion og berøring i forbindelse med trøst og jubel er naturligvis tilladt
  • Det tilstræbes at nye trænere ikke alene har ansvaret for et hold

Yderligere information

At der ikke foreligger en positiv børneattest er ingen garanti for at der ikke kan forekomme pædofili. Skjold går derfor ind for åben dialog og forebyggelse.

Man er derfor altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man har en mistanke. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet med diskretion.

Fyring af en person sker ved formanden, dog altid efter samråd med mindst 1 øvrig person. Denne person kan være lederen af den pågældende afdeling, eller et bestyrelsesmedlem.