Om ByGirls


Hvem er vi?

 

ByGirls er Boldklubben Skjolds pige- og kvinde initativ. Det blev udviklet i slutningen af 2021 med henblik på at inkludere flere piger og kvinder i klubben og i fodbolden generelt. 


Initiativet har til formål at nytænke rammerne for fodbolden ved at inddrage piger- og kvinder og sætte fokus på deres ønsker og behov. Herunder at sikre ligestilling og et attraktivt idrætsmiljø for piger og kvinder, der kan forbedre både fysisk og mental sundhed samt give dem nye relationer og nye færdigheder. 

 

Et centralt element i initiativet har også været at øge diversiteten og mangfoldigheden ved at rekruttere kvinder på tværs af aldersgrupper, socialklasser, etnicitet og erfaring med idræt og foreningsliv. 


Vi har konkret opbygget et nyt pige-/kvindefællesskab omkring attraktive fodboldaktiviteter kombineret med workshops og andre sociale arrangementer og samarbejdsprojekter med skoler, daginstitutioner og andre idrætsforeninger. 

 

Derudover har vi lavet et onlineunivers med profiler på forskellige sociale medie platforme.

Vores online univers består af en facebook profil samt en instagramprofil. Meningen er her at skabe en tilstedeværelse, hvori medlemmer og andre interessenter, kan se hvad der foregår i klubben.

 

Samtidig kører vi et fokus på at oplyse omkring forskellige elementer, der rør sig i samfundet omkring fodbolden - Ligestilling i sporten, nye initiativer og regler og et generelt feministisk syn på sporten. 

 

link til instagram: https://www.instagram.com/bygirls_skjold/ (@ByGirls_Skjold) 

 

link til facebookside: https://www.facebook.com/profi...

 

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide